Dit artikel is verschenen in “De Schakel” Baptistengemeente Meppel | 35ste jaargang | nr. 2 | 2020

Verder lezen in de Bijbel? Mattheüs 13:1-23, Markus 4:1-20, Lukas 8:4-15

Wie kent het verhaal over de zaaier niet? Het is een van Jezus’ gelijkenissen, voor velen bekend. En tegelijkertijd is dit wellicht één van Zijn meest bijzondere en raadselachtige gelijkenis die we in de Bijbel tegenkomen. Het bijzondere verhaal over de zaaier die het Woord zaait.

Bekend beeld
Juist omdat het beeld zo mooi is en het verhaal zo bekend, is het van belang om te kijken naar de diepe betekenis van deze gelijkenis. Wat bedoelt Jezus hiermee te zeggen tegen ons vandaag de dag? Deze tekst gaat namelijk ook direct over jou en mij! Het gaat over ons en hoe wij omgaan met het zaad dat gezaaid wordt. Markus 4:14 laat ons duidelijk zien dat het Woord gezaaid wordt door de zaaier. Wie de zaaier is legt Jezus niet uit in deze tekst, hiermee geeft Hij ook aan waar het Hem omgaat: Waar komt het zaad terecht, en wat wordt er meegedaan? Het zaad is het Woord, het is de boodschap van Gods Koninkrijk. De aarde waarin gezaaid wordt staat symbool voor ons leven, ons hart.

Hoe reageer jij?
Jezus verteld in het verhaal vier mogelijkheden waarop mensen kunnen reageren op het zaad van de zaaier, het Woord. Stel jezelf de eens de volgende vraag: Welke mogelijkheden herken jij in je eigen leven? Hoe ben je tot geloof gekomen? Hoe ging je om met het Woord voordat je tot geloof kwam? Hoe gaat het nu met de manier waarop je met het Woord omgaat?

Horen
Misschien is de belangrijkste basis wel te vinden in de manier waarop Jezus deze gelijkenis begint: ‘akouete’ (hoort, Markus 4:3). Als Jezus de menigte gaat onderwijzen begint Hij met het vestigen van de aandacht. ‘Luister naar Mij’ zou je Jezus als het ware kunnen horen zeggen. Dit mag ook onze basis in het leven zijn: Wanneer wij gevormd willen worden door de Geest, zullen we moeten leren luisteren. Dat horen zie je in deze tekst ook vaker terugkomen. Kennelijk is luisteren ontzettend belangrijk voor een volgeling van Jezus Christus. Maar je kunt iets horen en het toch niet begrijpen. Het is een startpunt, als het ware fase één. Maar is je hart ook werkelijk open voor het Woord van God?

Aannemen
Een volgende stap zou je kunnen zeggen is ‘aannemen’. Markus 4:16 spreekt daar bijvoorbeeld ook over. Hier gaat het over met blijdschap aannemen. Je hoort iets, je bent enthousiast, staat in vuur en vlam… En dan gebeurt er iets anders, je geloof heeft geen wortels, het zaadje komt niet tot z’n recht. Toch gaat deze stap al wel verder dan enkel het horen. Het Woord van God moet in jouw leven aanvaard worden. God dringt Zich niet op, Zijn redding dringt zich niet op, Zijn Vaderschap dringt zich niet op. Als jij werkelijk door Gods Geest gevormd wilt worden naar het beeld van Jezus moet je dat ook zelf aanvaarden. Ben jij nog kneedbaar? Of weet je het allemaal zelf wel? Mag het zaad van de zaaier jou nog iets nieuws brengen? Mag het je nog vernieuwen, verrassen, veranderen? Maakt die reddende liefde van God nog dat je blij wordt?

Verstikken
Of komt het nog voor dat het tussen de dorens gezaaid wordt (Markus 4:7)? Het groeit op met het onkruid, maar het onkruid groeit sneller. Zoals vers 18 en 19 ons leren: “En een ander deel zijn degenen, die in de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen, maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar.” Je hoort het Woord, je neemt het aan, je wordt er blij van. Maar er zijn ook nog andere zaden in je hart, onkruid. Jezus wijst ons hier heel direct op zaken die groei en vorming in de weg kunnen staan. Het kan hier gaan om zorgen over ons dagelijks leven, verleiding van veel geld, en allerlei andere verleidingen. En hoe vaak komt het wel niet voor dat we zoveel andere dingen belangrijker vinden dan onze relatie met de Opgestane Heer? Jezus houdt ons hier vandaag ook een spiegel voor. Wil je werkelijk gevormd worden naar het beeld van Jezus? Welke dingen staan dan nog in de weg? Onkruid moet je wieden! En dat mag je samen met God doen, in de kracht van Zijn Geest.

Vrucht dragen
En dan zie je wat er gebeurt als de grond goed is, voedzame grond, opgeruimde grond, schone grond. Gods levens veranderende woorden kunnen gezaaid worden, maar zonder vruchten heeft het geen nut. Je hoort het, je ontvangt het met blijdschap, je ruimt het onkruid op en dan gebeurt het! Het gaat ontkiemen, wortelen, groeien en dan draagt het vrucht. Neem jij de juiste voeding tot je? Hier zien we het doel van de Zaaier, wat die vruchten zijn verteld Hij niet. Maar het gaat om dat vrucht dragen in jouw leven! Lukas 8:15 laat zien dat het gaat om vasthouden en volharden. Je mag met Gods aanwezigheid in jouw leven leren vasthouden en volharden, waardoor Zijn Geest jou vormt naar het beeld van Christus!

Beeld van Christus
Galaten 5:22 geeft ons een inkijkje in wat de Geest van God in jou en mij wil doen wanneer Hij de ruimte krijgt om ons te vormen naar het beeld van Christus. “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Op welke wijze wordt het beeld van Christus zichtbaar in jouw leven? Luister je nog met een open houding naar God? Neem je Zijn Woord nog in blijdschap aan? Ruim je alle verstikkende rommel op in je leven? En ga je vrucht dragen? Jouw manier van leven kan een heel krachtig getuigenis zijn in deze wereld. God wil jou gebruiken, tot bloei laten komen. Met Zijn Geest in jou wil Hij je meer en meer op Jezus laten lijken. Jouw leven mag tot bloei komen in het licht van Zijn genade. Je mag een koningskind zijn, je mag Zijn kind zijn. Een kind van de zaaier die eens uit zaaien ging.