Dit artikel is verschenen in “De Schakel” Baptistengemeente Meppel | 36ste jaargang | nr. 1 | 2021

Hoe gaat het met je? En dan bedoel ik: Hoe gaat het echt met je? Ik ben er zo benieuwd naar en zou het zo graag van iedereen willen horen. Op het moment van schrijven ben ik ruim een jaar als voorganger in de gemeente aan het werk. Veel mensen heb ik al mogen ontmoeten, maar er zijn nog genoeg mensen die ik graag beter wil leren kennen. En dan mag je als voorganger in de voetsporen van de Goede Herder optrekken met een deel van zijn kudde, in deze tijd. Veel van de mensen die deze overdenking lezen zal ik de afgelopen tijd niet meer gezien of gesproken hebben. Onze gemeente van bijna 600 zielen is versnipperd geraakt door alle geldende maatregelen. En dat terwijl we ons als gemeente hadden voorgenomen dat we ons wilden inzetten voor de verbondenheid met God en onze onderlinge verbondenheid.

Hoop
Toch is er hoop, die is er altijd al geweest en die zal ook blijven! Als kinderen van de Allerhoogste weten we dat het goed komt, is het niet vandaag dan wellicht morgen. Het zijn die al oude woorden die we wat mij betreft wat vaker naar elkaar mogen uitspreken: “Onze hulp is in de Naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat Zijn hand begon”. Het is die trouwe en goede God waar wij onze hoop op vestigen. Het is die trouwe en goede God die nooit loslaat. Het is die trouwe en goede God die alle dingen nieuw gaat maken. Met Kerst hebben we er aan gedacht: Het Licht kwam in onze duisternis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld!

Leven
Bijzonder is het hoe wij als kinderen van God te midden van alle omstandigheden mogen leven vanuit de verwachting. Mogen leven vanuit die boodschap van hoop. En dat is alles behalve passief! Jij en ik zijn geroepen om echt te leven. En dat vraagt van ons om bewust te leven. Stel je zelf eens de vraag: Leef jij bewust? Ben jij je bewust van het leven? Of draait alles zoals het nu eenmaal draait. Doe je de dingen omdat je dat altijd zo gedaan hebt? Heb je nog oog voor de details voor het leven? En heb je oog voor het leven van de ander? Want als kind van God ligt ook daar jouw roeping. Leven voor de ander (ook de Ander, met hoofdletter). En waar roept God jou dan toe op?

Eenheid
De titel van deze overdenking geeft het al weer “Eén in de Geest”. In december t/m februari gaan we aan de slag met dit kwartaalthema. De preken zullen hier meer over gaan en het onderwijs ook. Zelf ben ik nog van plan om in januari/februari een cursus over de Heilige Geest te geven. Meer hier over zal je t.Z.t. kunnen vinden op de website en in de nieuwsbrief. Die twee aspecten “eenheid” en “Geest” horen bij elkaar. Voor Zijn dood kondigde Jezus aan dat Hij van deze wereld moest gaan, zodat Hij de Heilige Geest (de Trooster) kon zenden. En vlak voor Zijn dood bidt Jezus het zogenoemde hogepriesterlijk gebed. Lees eerst eens Johannes 17 door.

Zie je wat de directe context van dit gebed is? Dit gebed bad Jezus voordat Hij gevangen werd genomen en uiteindelijk werd gedood aan het kruis. Dat zegt iets over het belang van de boodschap die Jezus hiermee aan jou en mij heeft willen overdragen! Raakt Zijn gebed jou nog? Wat betekent dit gebed voor jouw leven hier en nu? Kijk eens in de spiegel – wat zie je terug van dit gebed? En waar zie je de groeimogelijkheden voor jouw leven op dit moment? Is jouw leven een weerspiegeling van de eenheid waar Jezus voor bad? Is jouw relatie een weerspiegeling van hoe Jezus omgaat met Zijn bruid de gemeente? Is jouw relatie met de andere gemeente een weerspiegeling van de eenheid waar Jezus zo vurig om bad? Is de manier waarop je over anderen praat een goed getuigenis?

Getuigenis
De manier waarop wij als kinderen van God leven zou het getuigenis voor de wereld moeten zijn. Daarom leven we niet voor onszelf, maar voor de Ander! Wij getuigen van de liefde die Jezus ons gegeven heeft, dat is de liefde van God zelf (zie vers 26). Dat mag ons ook helpen, want uit eigen kracht schieten we te kort als het gaat om ons getuigenis. We zijn de kracht van de Heilige Geest nodig, we zijn de vervulling met de Heilige Geest nodig, we zijn afhankelijk van Gods genade en kracht in ons leven. Het is dan ook niet toevallig dat Jezus in hoofdstuk 16 (voorafgaand aan Zijn gebed) uitleg geeft over de Heilige Geest.

De Heilige Geest
In dat hoofdstuk lees je waarvoor de Heilige Geest komt (vers 8-11): “En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.” En dan vers 13: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.”.

Van binnen naar buiten
Het is een woord dat we soms steeds meer mijden, maar het is voor de Heilige Geest het startpunt voor Zijn werk in de wereld: zonde. Spreekt Gods Geest nog door ons heen? Durven we elkaar nog te vermanen, te wijzen op dat wat niet naar Gods wil is om zo je broer of zus te behouden (lees Mattheüs 18 vanaf vers 15)? Dat vermanen is niet met een opgeheven vingertje, maar vanuit de genade en liefde die we van God hebben leren kennen. Zozeer als de wereld doordrongen moet raken van het feit dat zij haar doel mist, zozeer moeten we tot opbouw van ons geloof elkaar ook durven aan te spreken op de momenten dat we te kort schieten. Alleen wanneer we in onze gemeente zo’n eenheid zijn dat daar de veiligheid en de liefde is om zo met elkaar door het leven te gaan, zullen we ook een lichtend licht en een zoutend zout kunnen zijn. Dat vraagt groei, dat vraagt verbondenheid, dat vraagt eenheid.

Bemoediging
Een prachtige uitspraak van Jezus in de delen die je nu hopelijk hebt gelezen vind ik Johannes 16: 33: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”. Ja, er zal lijden zijn. Ja, er zal verdrukking komen. Ja, we zullen bewust moeten blijven kiezen voor ons geloof. En daarmee heb je alles gewonnen! Jezus’ vrede in jouw hart, Hij heeft de wereld overwonnen. Hij heeft de dood, de macht van satan, de duisternis, de vloek van de zonde overwonnen. Ik bid dat deze vrede in onze gemeente zal heersen. Dat wij allemaal die vrede in ons hart zullen hebben en vandaaruit leven in deze wereld. Dat is de troostende kracht van de Heilige Geest die jou en mij in vuur en vlam zet om zo een licht te zijn in de duisternis. Vertrouw maar op Hem, leg je leven in Zijn handen: Het komt goed!