Dit artikel is verschenen in “De Schakel” Baptistengemeente Meppel | 35ste jaargang | nr. 2 | 2021
Terwijl ik deze overdenking aan het schrijven ben loopt het tweede subthema “een in de Geest” ten einde en ben ik bezig met het voorbereiden van een preekserie over de zaligsprekingen. Om ons heen is het nog steeds onrustig in de wereld en ik heb ervaren dat de onrust ook de gemeente van Jezus Christus niet voorbij is gegaan. De verschillende discussies, visies, wereld- en Godsbeelden maken het er uiteraard niet makkelijker op. We zijn een veelkleurige gemeente iets waar we heel blij mee mogen zijn, maar waar we ons ook bewust van moeten zijn. Gemeente-zijn blijft een uitdaging. En dan besef ik dat het hele menselijke gedachten zijn en dat te midden van al die zaken één ding blijft: Jezus.

 En dan wil ik nu beginnen waar ik de vorige overdenking mee eindigde, namelijk Johannes 16:33: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”. En opeens springen bij mij de tranen in mijn ogen bij het lezen van deze korte tekst. Ik vraag me even af waarom; Wat raakt mij op dit moment zo? Is het de opeenstapeling van alle gebeurtenissen in het afgelopen jaar? Is het de bizarre wijze waarop ik in een half jaar tijd kennis heb kunnen maken met de gemeente in normale tijden, gevolgd door een jaar van voorgangerschap met een gemeente in lock-down? Is het de corona-vermoeidheid die ons allemaal lijkt te raken? Het zal er allemaal mee te maken hebben, maar het is niet de kern van mijn tranen. Het zijn die woorden: “opdat u in Mij vrede zult hebben”. Die woorden raken mij op dit moment zo intens diep, dat ik mijn tranen niet tegen kan houden.

Troost

Dit vers is onderdeel van Jezus’ laatste woorden tegen Zijn leerlingen. Hoofdstuk 16 is een prachtig hoofdstuk vol troost, maar ook een realistische kijk op ons leven. En het is die vrede die we van Jezus mogen ontvangen, te midden van alles wat er gebeurt. Ik moet dan denken aan de woorden uit Filippenzen 4:7: “en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus”. Ook hier weer: IN Jezus ontvangen we de vrede. Dat is geen gewone vrede, niet vrede tegenover oorlog. Nee, hier gaat het om Gods eigen Sjalom! Sjalom houdt een toestand van volledigheid of gaafheid in. Wat een ontzettend grote en troostrijke belofte. Ja, die vrede gaat werkelijk het verstand te boven. Het is die vrede waardoor het geloof van onze broers en zussen in de Here door vervolgingen, martelingen zelfs de dood niet kapot gemaakt kon worden. Het is die vrede waardoor we ons geborgen, geliefd, gewild, vergeven en aangenomen als kinderen van God weten, in Christus Jezus de Heer!

De vrede in jou

Het is ook die vrede waardoor ons leven anders mag en moet zijn van dat van iemand die God nog niet kent. Door dit geschenk van God wordt jouw houding, jouw optiek beïnvloed. Je hebt iets in jouw leven leren kennen wat je aan heel de wereld zou willen meegeven. Voel jij die eerste liefde nog in jouw hart branden? Is het vuur van de Heilige Geest nog krachtig aanwezig in jouw leven? Zoals Paulus (bijvoorbeeld in de eerste brief aan de gemeente van Korinthe) ons ook tot voorbeeld is door alles op alles te zetten om allen voor Christus te willen winnen.  Hoe is op dit moment met jou, te midden van alle dingen die gebeuren? Is de basis van jouw nieuwe leven nog zichtbaar, voelbaar, hoorbaar, merkbaar, tastbaar? Ik kom weer terug bij de tekst waar ik mee begon: Blijven we in Christus?

Wandelen zoals Jezus

Ik moet denken aan 1 Johannes 2:6 “Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.”. Het in Christus zijn, het in Hem blijven, mond als het goed is uit in het wandelen zoals Hij gewandeld heeft. De Bijbel geeft ons de overlevering van hoe Christus hier op aarde wandelde. De oproep in deze brief doelt met name op het doen van de wil van God. Het gaat hier ook over de wijze waarop Jezus in relatie tot de Vader stond, met de mensen en de schepping omging. En Jezus voorbeeld heeft dus ook alles te zeggen over het gedrag van ons als gelovigen in deze wereld. En dat kan regelmatig een hele confronterende boodschap zijn (terugdenkend aan bijvoorbeeld de preek over Romeinen 14), maar het geloof is dan ook alles behalve dood. Leven vanuit geloof maakt je springlevend, allereerst omdat jij (die eerst geestelijk dood was) tot leven bent gekomen. Je bent vernieuwd, een nieuwe schepping. En jij bent een tempel van de Heilige Geest – de Trooster. Zie je hoe Johannes 16 hier weer terugkomt?

Met Jezus’ ogen

Het wandelen zoals Jezus start na onze bekering door het leren kennen van Zijn hart. Je leert kijken met andere ogen: je ziet de dingen om je heen in het licht van Jezus. Daarom gaan we van maart tot en met mei aan de slag met het subthema “kijken met Jezus’ ogen”. De Bijbel laat ons zien wie Christus is, wie God is. We leren het hart van Christus kennen: Zijn bewogenheid, Zijn liefde, Zijn verdriet, Zijn rechtvaardigheid, Zijn heiligheid, Zijn genade. En zo mogen we stap voor stap leren om Hem alle ruimte te geven in ons leven. Zo mogen we in Zijn voetsporen wandelen en leren kijken met Zijn ogen. En ik hoop met heel mijn hart dat die vrede van God jouw hart dan ook zo diep zal raken. Niet met ons verstand voor te stellen, maar toch zo echt en zo dichtbij. Dat je door de vrede goede moed mag houden. Waarom? Omdat wij een hoopvolle toekomst hebben, maar niet alleen maar passief voor ons uitgeschoven. Nee, ook vandaag mogen we al opmerken dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen. Maranatha, Jezus is komende. De genade van de Heere Jezus Christus zij met jullie.