Leven met de Heilige Geest

Op deze pagina vind je materialen die horen bij de introductiecursus "Leven met de Heilige Geest". Ben je opzoek naar een overzicht van alle gaven? Wil je meer informatie? Op zoek naar extra verdieping? Je gaat het op deze pagina vinden. De komende tijd wordt hier regelmatig wat toegevoegd.

Uit je hoofd

Jezus kende teksten uit de Bijbel uit Zijn hoofd (lees Lucas 4:4-13 maar eens).
Het Woord van God is ontzettend krachtig. Memoriseer bijvoorbeeld de volgende Bijbeltekst waarbij het gaat over wat de Heilige Geest doet. 

Wanneer Hij komt
zal Hij de wereld duidelijk maken
wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.

Johannes 16:8

Nabrander #1: Vervulling met de Heilige Geest

Nabrander #2: De vrucht van de Heilige Geest

Stille tijd

Het is zo goed om Gods Woord in te duiken en hierin te investeren. Te vaak schiet het Bijbellezen erbij in. Terwijl God Zichzelf ook openbaart door Zijn Woord heen. Hierin mogen we Hem leren kennen, kracht ontvangen en toegerust worden voor de geestelijke strijd. Weet dit: strijd zal er zijn in het leven van Gods kinderen. Maar heb jij dan de wapenrusting paraat? 

Probeer elke dag tijd vrij te maken voor een ontmoeting met God door het lezen en overdenken van Zijn woorden. Blok desnoods standaard tijd in je agenda, zorg dat je telefoon je een herinnering geeft. Maak een afspraak met bijvoorbeeld je huisgenoten.

Bid, praat met God en maak wat korte aantekeningen in bijvoorbeeld een schrift over wat er in je op komt en wat je opvalt. 

Stel je zelf de vraag: Wat spreekt me aan, wat valt me op, wat vind je mooi of moeilijk of wat wordt je nu duidelijk bij het overdenken van deze tekst? 

Handreiking lezingen:

Dag 1: Ezechiël 36:25-27 – De belofte in het Oude Testament

Dag 2: Johannes 7:37-39 – De belofte in het Nieuwe Testament

Dag 3: Handelingen 2:1-11 – De uitstorting

Dag 4: Titus 3:4-8 – De wedergeboorte

Dag 5: Handelingen 11:14-18 – De doop

Dag 6: Efeziërs 5:15-21 – De vervulling

Dag 7: Galaten 5:16-26 – De vrucht

Dag 8: Romeinen 12:3-8 – De gaven

Dag 9: Romeinen 8:1-17 – Het leven door de Geest

Dag 10: 1 Korinthe 6:13-20 – De tempel

Klik op de afbeelding om naar de gaven toe te gaan

Overdenking door Willem Ouweneel: Vervuld worden met de Heilige Geest

Hieronder kun je de diverse materialen downloaden die we tijdens de cursus hebben gebruikt.

X