Gaven

Op deze pagina vind je filmpjes over een groot aantal gaven. Deze pagina hoort bij de introductiecursus "Leven met de Geest".

Gave van barmhartigheid

Gave van dienstbaarheid

Gave van evangelisatie

Gave van gastvrijheid

Gave van gebed

Gave van geloof

Gave van genezing

Gave van geven

Gave van helpen

Gave van herderschap

Gave van kennis

Gave van leiderschap

Gave van leraar

Onderscheiding van geesten

Gave van ongehuwd zijn

Gave van organiseren/beheren

Gave van profetie

Gave van tongentaal

Gave: uitdrijving van demonen

Gave van vertaling

Gave van vrijwillige armoede

Gave van wonderen

Gave van wijsheid

Gave van zendeling

Gave van zielzorg/vermaning

Andere gaven

Naast deze gaven, die allemaal terugkwamen bij de gaventest van deze cursus, zijn er nog wel een paar andere gaven te noemen. En wellicht kun jij in jouw context of in de geschiedenis nog wel andere gaven benoemen die niet aan bod zijn gekomen. Hieronder wil ik nog een paar gaven uitlichten, sommigen zijn niet opgenomen in de gaventest omdat ze moeilijk te achterhalen zijn via een test. Anderen omschrijvingen komen uit een uitgebreidere gaventest waar we tijdens deze cursus geen gebruik van hebben gemaakt. LET OP: DEZE FILMPJES WORDEN BINNENKORT TOEGEVOEGD

Gave van apostel

Gave: kunstzinnige creativiteit

Gave van handvaardigheid

Gave van martelaarschap

Gave van muziek

Gaventest maken?

Mocht je per toeval op deze pagina zijn gekomen en ook willen ontdekken welke gaven Gods Geest door jou heen wil inzetten? Hiernaast kun je de gaventest downloaden die we hebben gebruikt bij de cursus leven met de Geest. 

X