Onderweg met kracht
6 maart ’22 | Op welke manier kijken we naar onze wereld en de mensen om ons heen? Raakt het behoud of verloren gaan van mensen ons nog? 

De kerk – Samen sterk
27 februari ’22 | Die bijzondere gemeente, door God gebouwd, is sterk wanneer we het samen doen! 

De kerk – Gods idee
13 februari ’22 | De gemeente is iets heel bijzonders! Tijdens deze overdenking staan we stil bij wat dat nou precies is. 

De kerk, inclusief…
30 januari ’22 | Samen onderweg, in voor- en tegenspoed. Met dit thema zijn we bezig binnen de gemeente. Tijdens deze preek leren we van Jezus en Maria Magdalena.

Dankbaar leven
2 januari ’22 | Vanuit dankbaarheid leven, dat is wellicht nog niet zo makkelijk. Toch wil ik je graag meenemen in wat het je brengt! 

Kerst anno 2021
Een eigentijdse Kerstdienst. Tijdens deze dienst een bijzondere sketch waarin de Kerstboodschap wordt vertaald naar het hier en nu. 

Let’s talk about sex 
29 augustus  2021 | Jezus volgen in relaties van liefde en trouw. Wat kunnen we van de Bijbel leren over bijvoorbeeld seksualiteit? Een preek zonder blad voor de mond.

Thema: Jezus volgen in je relaties
22 augustus 2021 | N.a.v. Handelingen 2:38-47 Hoe volg je Jezus in je vriendschappen? Wat is een goede basis voor relaties? Introductie van de preek aan de hand van het verhaal van 3 vlammetjes.

Doopdienst in de Reest
4 juli 2021 | Meerdere mensen hebben hun leven gegeven aan Jezus en maken dit zichtbaar door hun getuigenis en de doop in rivier de Reest te Meppel

Corona en de Bijbel

Een preek over hoe we naar corona kunnen kijken en er mee omgaan.

Samen

Een overdenking n.a.v. 1 Korinthe 12