Let’s talk about sex 
29 augustus  2021 | Jezus volgen in relaties van liefde en trouw. Wat kunnen we van de Bijbel leren over bijvoorbeeld seksualiteit? Een preek zonder blad voor de mond.

Thema: Jezus volgen in je relaties
22 augustus 2021 | N.a.v. Handelingen 2:38-47 Hoe volg je Jezus in je vriendschappen? Wat is een goede basis voor relaties? Introductie van de preek aan de hand van het verhaal van 3 vlammetjes.

Doopdienst in de Reest
4 juli 2021 | Meerdere mensen hebben hun leven gegeven aan Jezus en maken dit zichtbaar door hun getuigenis en de doop in rivier de Reest te Meppel

Preekserie “De zaligsprekingen”
25 april  2021 | Deel 4: Over Matt. 5:9 We denken na over het leren kijken met Jezus’ ogen. Dat doen we in deze serie aan de hand van de Zaligsprekingen. 

Thema: Pasen “De zaligsprekingen”
4 april 2021 | Deel 3: Over Matt. 5:7-8 We denken na over het leren kijken met Jezus’ ogen. Dat doen we in deze serie aan de hand van de Zaligsprekingen. 

Thema: “De zaligsprekingen”
28 maart 2021 | Deel 2: Over Matt. 5:5-6 We denken na over het leren kijken met Jezus’ ogen. Dat doen we in deze serie aan de hand van de Zaligsprekingen. 

Preekserie “De zaligsprekingen”
14 maart  2021 | Deel 1: Over Matt. 5:1-4 We denken na over het leren kijken met Jezus’ ogen. Dat doen we in deze serie aan de hand van de Zaligsprekingen. 

Thema: In de kracht van de Geest
24 januari 2021 | Over het leven vanuit de kracht van de Heilige Geest juist in deze corona tijd. Hoe ga je als christenen met elkaar en met anderen om? Wat zegt de Bijbel daarover? Een pittige preek voor een pittige tijd. 

Thema: Een nieuw begin
3 januari 2021 | Een nieuw jaar, een nieuwe start? Een preek over Jesaja 55, een tekst met een heel bekende dooddoener. Maar deze tekst is alles behalve een dooddoener! Een preek over een hele krachtige bemoeding van Jesaja

Corona en de Bijbel

Een preek over hoe we naar corona kunnen kijken en er mee omgaan.

Samen

Een overdenking n.a.v. 1 Korinthe 12

X